Διάσπαση προσοχής σε παιδιά

Blog

Ακούγοντας τη φράση διάσπαση προσοχής οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε, ένα παιδί που δε συγκεντρώνεται για να διαβάσει ή ένα παιδί που δεν ολοκληρώνει τις εργασίες του.

Τι είναι όμως στην πραγματικότητα η διάσπαση προσοχής και τι επιπτώσεις συνεπάγεται στην καθημερινή ζωή και λειτουργικότητα;
Η διάσπαση προσοχής μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό μιας κατάστασης που καλείται Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).

Οι δυσκολίες συγκέντρωσης, η αδυναμία ελέγχου των παρορμήσεων και η υπερκινητικότητα αφορούν τη γενικότερη ομπρέλα των στοιχείων που εμφανίζει ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ. Συχνά τα συμπτώματα γίνονται πιο σαφή με τη φοίτηση στο Δημοτικό, παρά το γεγονός ότι πρώιμες ενδείξεις της διαταραχής είναι εμφανείς από τη νηπιακή ηλικία (3 ετών και άνω).

Η εικόνα του παιδιού με διάσπαση προσοχής περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Διασπάται εύκολα όταν του ζητείται να κάνει κάτι δομημένο
 • Είναι απρόσεκτο σε καθημερινές δραστηριότητες
 • Δεν ολοκληρώνει δραστηριότητες ακόμα και αν πρόκειται για παιχνίδια που το ίδιο έχει επιλέξει
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες
 • Δυσκολεύεται να οργανώσει μια απλή δραστηριότητα
 • Απορρίπτει ο,τι χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο
 • Ξεχνάει ή χάνει εύκολα πράγματα

 

Η υπερκινητικότητα και η δυσκολία ελέγχου των παρορμήσεων εκδηλώνεται ως εξής:

 • Αδυνατεί να μείνει ήρεμο ή στη θέση του σε περιβάλλοντα χωρίς θόρυβο
 • Υιοθετεί ριψοκίνδυνες συμπεριφορές χωρίς να έχει επίγνωση
 • Κινείται νευρικά όταν του ζητείται να καθίσει
 • Βρίσκεται σε έντονη σωματική δραστηριότητα αρκετές ώρες τη μέρα
 • Δε μπορεί να περιμένει τη σειρά του
 • Διακόπτει
 • Είναι έντονα παρορμητικό-δρα χωρίς σκέψη

Οι παραπάνω συμπεριφορές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή ζωή και λειτουργικότητα του παιδιού.

Οι δυσκολίες αυτές αφορούν τη λειτουργία του παιδιού τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. Τόσο η διάσπαση προσοχής, όσο και η υπερκινητικότητα είναι καταστάσεις που αλληλοεπηρεάζονται και επιδρούν αρνητικά στη σχολική και προσωπική ανάπτυξη του παιδιού.

Η χαμηλή σχολική επίδοση αν και είναι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη μελλοντικών στόχων, δεν είναι το μόνο που πρέπει να μας ανησυχεί. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται να ακολουθήσουν κανόνες και να ενταχθούν στις ομάδες, με αποτέλεσμα συχνά να περιθωριοποιούνται.

Η αδυναμία σύναψης και διατήρησης φιλικών σχέσεων, η αποδοχή από παρέες παιδιών είναι κάποιες από τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει το παιδί στον τομέα της κοινωνικότητας εξαιτίας της διαταραχής. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές τα παιδιά που δυσκολεύονται να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους ενεργούν χωρίς σκέψη και θέτουν τον εαυτό τους και τους άλλους σε κίνδυνο.

Η μορφή της διάσπασης προσοχής διαφέρει ανάλογα με τη σοβαρότητα και το είδος της διαταραχής. Βασικοί πυλώνες στην υποστήριξη του παιδιού με ΔΕΠ-Υ είναι η έγκαιρη παρέμβαση και η προσαρμογή του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συγκέντρωση του παιδιού.

Πως μπορώ να βοηθήσω το παιδί με ΔΕΠ-Υ;

Το παιδί με διάσπαση προσοχής χρειάζεται άμεση υποστήριξη από τα πρώτα κιόλας σημάδια της διαταραχής.

Η έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση θα βοηθήσει  στη διαχείριση και τη μείωση των συμπεριφορών που δυσχεραίνουν τη καθημερινή λειτουργικότητα του παιδιού.

Συνοπτικά η εργοθεραπεία βοηθάει στον έλεγχο των παρορμήσεων και στην οργάνωση εκτελεστικών λειτουργιών, μέσω της ενίσχυσης του συστήματος επεξεργασίας αισθητηριακών πληροφοριών.

Η λογοθεραπεία θα βοηθήσει το παιδί να οργανώσει τη σκέψη και το λόγο του, καθώς και θα προάγει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη με την επαύξηση των αντίστοιχων δεξιοτήτων.

Η ψυχολογική υποστήριξη αφορά τόσο το παιδί-έφηβο, όσο και την οικογένεια του παιδιού για τη διαχείριση των συναισθημάτων που είναι απόρροια της διαταραχής.

Ωστόσο οι ανάγκες κάθε παιδιού μπορούν να προσδιοριστούν μέσα από την άμεση αξιολόγηση. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού εμείς στα ΠΡΩΤΑ ΛΟΓΙΑ σχεδιάζουμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. 

Tags :
Blog
Share This :