Εργοθεραπεία για Παιδιά

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία στοχεύει στην ανάπτυξη & αποκατάσταση

  • δεξιοτήτων λεπτής και αδρής κινητικότητας,
  • δεξιοτήτων της καθημερινής ζωής και της αυτονομίας,
  • του κινητικού συντονισμού,
  • της ικανότητας οργάνωσης και συγκέντρωσης,
  • της οπτικής και ακουστικής αντίληψης και
  • των γραφο-κινητικών δεξιοτήτων

 

Ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία όταν: