Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Η Πρώιμη Παρέμβαση εφαρμόζεται σε παιδιά από 15 έως 36 μηνών που εμφανίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη οποιουδήποτε από τους παρακάτω τομείς:

  1. Γνωστικός τομέας (σκέψη,μάθηση κ.α)
  2. Κινητικός τομέας (πιάσιμο,περπάτημα κ.α.)
  3. Γλωσσικός τομέας (κατανόηση & παραγωγή ομιλίας)
  4. Ψυχοσυναισθηματικός τομέας (αίσθημα ασφάλειας, κοινωνική ανάπτυξη κ.α)
  5. Αυτό-εξυπηρέτηση (χρήση τουαλέτας, ντύσιμο κ.α)

 

Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαταραχή, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ελλείμματα ακοής ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ανάλογα με τους τομείς που χρήζουν υποστήριξη, εμπλέκεται στη θεραπευτική διαδικασία και η αντίστοιχη ειδικότητα.

Η αξία της Πρώιμης Παρέμβασης είναι μεγάλη και επιστημονικά τεκμηριωμένη, καθώς μπορεί να αλλάξει πλήρως την εξέλιξη του παιδιού σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη.

Ο Λογοθεραπευτής για την Πρώιμη Παρέμβαση

Στόχος είναι μέσα από το παιχνίδι και τα πολυαισθητηριακά ερεθίσματα να βοηθήσουμε  το παιδί να αναπτύξει προφορικό λόγο και να καλύψει το κενό, ώστε να συμβαδίσει με τους συνομηλίκους του.

Ο Εργοθεραπευτής για την Πρώιμη Παρέμβαση

Στόχος είναι η υποστήριξη της κινητικής,συναισθημτικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών με αναπτυξιακά ελλείμματα ή παιδιών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Πώς λειτουργεί;

Η πρώιμη παρέμβαση στηρίζεται σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που ορίζεται από τους θεραπευτές, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.

 

Στη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η συνεργασία και η συμμετοχή των γονιών, οι οποίοι λαμβάνουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες, για να υποστηρίξουν  την πρόοδο του παιδιού στο σπίτι.