Ειδικό Μαθησιακό

Ειδικό Μαθησιακό

Το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού & Γυμνασίου που παρουσιάζουν μια ή περισσότερες μαθησιακές  αδυναμίες.

Ανάλογα την ηλικία και τις δυσκολίες του παιδιού συνεργάζονται ο Λογοθεραπευτής και ο Ειδικός Παιδαγωγός για να παρέχουν στο παιδί την υποστήριξη που χρειάζεται, ώστε να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Πότε ένα παιδί έχει ανάγκη μαθησιακής υποστήριξης;

Γιατί είναι σημαντικό να παρέχεις στο παιδί την κατάλληλη βοήθεια και όχι απλώς έναν άνθρωπο που θα το βοηθάει  στα μαθήματα του σχολείου;

” Όπως έχει πει και η Maria Montessori ‘’ποτέ μη βοηθάς ένα παιδί να κάνει κάτι που μπορεί να το κάνει μόνο του’’ πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για κάθε παιδί να στηρίζεται στις ικανότητες του.

Με αυτό το σκεπτικό θέλουμε κάθε παιδί να μπορεί να μελετήσει μόνο του στο μέλλον.

Για να συμβεί αυτό πρέπει να του δείξουμε τρόπους, μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση, που θα εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό. “