Βιωματική Εκπαίδευση Γονέων

Βιωματική Εκπαίδευση Γονέων

Η Βιωματική-Πρακτική Εκπαίδευση είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την Άννα Μαρία και απευθύνεται σε γονείς, φροντιστές και παιδαγωγούς. Το πρόγραμμα αφορά γονείς με παιδιά από 18 μηνών και άνω, είναι αυστηρά εξατομικευμένο και σχεδιάζεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τη οικογένειας.

‘’Μέσα από την μακρόχρονη συνεργασία μου με πληθώρα οικογενειών, έγινε σαφής η ανάγκη του γονέα για καθοδήγηση και υποστήριξη. Έτσι κατέληξα ότι απαρχή για την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση αποτελεί η ενημέρωση και η εκπαίδευση των γονέων μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με εμπλεκόμενους το παιδί και τον γονέα’’

Στόχοι του προγράμματος είναι οι γονείς/ φροντιστές/ παιδαγωγοί να μάθουν:

Βασικoί πυλώνες για το σχεδιασμό αυτού του προγράμματος είναι οι αρχές της συμπεριφορικής θεωρίας  (Behaviorist Approach).

Σύμφωνα με τη θεωρία του Συμπεριφορισμού, το παιδί μαθαίνει μέσα από την επαφή με το περιβάλλον του. Η μάθηση αυτή προέρχεται από τα ερεθίσματα που προσφέρουμε στο παιδί, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε (απαντάμε) στη συμπεριφορά και τα αιτήματά του.

Στο πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης ο θεραπευτής εστιάζει στον τρόπο που ο γονέας/φροντιστής επικοινωνεί με το παιδί (τι ερεθίσματα προσφέρει, πως δομεί το περιβάλλον, πως διαχειρίζεται τη συμπεριφορά του παιδιού, με ποιους τρόπους διευκολύνει και ενισχύει τη γλωσσική έκφραση κ.α).